Μπορεί να είναι ενδιαφέρον:

Μιλφ - Επιλεγμένα διαμάντια

Μου αρέσει να βλέπω και εκεί: